Begrenset utleie av sjøhytter

Det vil nå være mulig og å søke på 5 sjøhytter gjennom sommeren. 2 på Føyno,2 på Tittelsnes og ei på Buneset. 5 hytter vil stå i karantene i en uke gjennom hele sommeren, disse roteres. (Fjellhyttene forblir stengt inntil videre) Det forutsettes at det kun er personer fra husstanden eller nær familie som kan…

Hytteutleie…

Vår hytteutleie vil fortsette inntil videre til ev annen beskjed blir gitt. Det som blir veldig viktig er renholdet hver enkelt gjør etter endt opphold.Alle gulv/flater SKAL renoveres skikkelig. Leietaker skal ellers forholde seg til FHI rettningslinjer som til enhver tid er gjellende.

Viktig ved hytteleie !

    Når det bestilles hytte via CABINWEB er det en forutsetning for leieforholdet ,at tildelingsbrevet leses i sin helhet og at innholdet forstås. Mye tyder på at et lite mindretall tar seg bryet å lese all informasjonen som tar et par minutter. Vil samtidig minne om at det skal være varme på ovnene på…